Sposobnosti i veštine predškolca

Read Time3 Minute, 9 Second

Predškolski period za dete predstavlja jedno veoma važno doba jer “ulazi” u svet odraslih. Većina dece u predškolskom periodu školu jedva čeka dok druga grupa dece ne želi vrtić da zameni školskom klupom.

Roditelji često forsiraju decu pred polazak u školu. Oni žele da njihova deca znaju da čitaju, pišu, računaju.

Deca često tim forsiranjem da moraju sve da znaju i pre polaska u školu stvore neku negativnu sliku o svemu tome. ZATO ! nemojte forsirati dete da sve zna (čita, piše, računa) pre polaska u prvi razred. Pustite dete da se igra i ono će samo kroz igru da nauči onoliko koliko mu je potrebno. Odabir igračaka je na vama kako bi podstakli dečiju aktivnost i istraživanje.

Koje sposobnosti i veštine treba da ima predškolac?

GRAFOMOTORNE VEŠTINE

 • dete zna da drži olovku, poseduje fleksibilnost šake i prstiju
 • po uzoru zna da povuče liniju od tačke do tačke, povlači ravne linije, vijugave, kružne
 • zna nacrtati geometrijske oblike: krug, kvadrat, trougao, romb, pravougaonik

PROSTORNI ODNOSI

 • razume prostorne odnose: gore, dole, ispred, iza, na, u, ispod, iznad
 • ima usvojenu orijentaciju na: telu  (desna/leva ruka, noga, oko); u prostoru (šta je desno od tebe a šta levo, zna smer kretanja…) ; na papiru ( šta je na desnoj strani papira a šta na levoj )

VREMENSKI ODNOSI

 • poželjno je da dete zna dane u nedelji kao i mesece u godini
 • snalaženje na satu ( puni satu )
 • razume vremenske odnose: pre, posle, jutro, podne, veče, pre podne…

BOJE

 • dete prepoznaje i imenuje boje( bela, žuta, crvena, narandžasta, roza, ljubičasta, zelena, plava, smeđa, siva, braon, crna…
 • dete zna kako od dve boje da dobije zelenu i ljubičastu boju (kombinovanjem boja)

NUMERIČKE SPOSOBNOSTI

 • razume pojam skupa (šta spada u neki skup a šta ne), klasifikacija po nekom kriterijumu, upoređuje dva skupa( više/ manje/ jednako )
 • broji mehanički do 20
 • snalazi se u pojmovima više, manje, jednako, oduzmi, dodaj
 • razume pojmove za merenje (duže, kraće, deblje, tanje…)

GOVOR I REČNIK

 • pravilno izgovara sve glasove (trebalo bi)
 • gramatički se pravilno izražava (koristi množinu, jedninu, zamenice, pravilno govori u rodu)
 • dete zna da prepriča kraći događaj ili priču pravilnim tokom ( uvod, tok aktivnosti, završetak )
 • verbalno se izražava i u stanju je da iskaže sličnosti i razlike između nekih predmeta, pojava…

PREDČITALAČKE VEŠTINE

 • dete zna imenovati reč na zadati glas (najbolja je igra na slovo na slovo)
 • pronalazi glasove na početku, u sredini i na kraju reči
 • prepoznaje simbole slova i brojeva ( ovo je sasvim dovoljno kao i da zna da ih “prepiše”)

KONCENTRACIJA

 • dete na zadatku treba da ima koncentraciju oko 30 minuta
 • dok traje igra koncentracija može biti i do 60 minuta

SAMOSTALNOST

 • u brizi o sebi – zna samo da se obuče, obuje, veže pertle, samostalno je pri jelu i korišćenju wc-a
 • snalaženje u komunikaciji sa drugima – pozdravlja se prilikom dolaska i odlaska, prilikom sretanja poznatih ljudi na ulici, zna kako i od koga da zatraži pomoć
 • snalaženje u saobraćaju: poznaje pravila ponašanja u saobraćaju i na ulici, poznaje pojmove: semafor, zebra, trotoar, raskrsnica
 • radne navike – ima sitna zaduženja u kući (postavljanje stola, brisanje prašine)

SOCIOEMOCIONALNA ZRELOST

 • dete je sposobno da sarađuje sa drugima ( kompromis, dogovor)
 • konflikte pokušava da reši na prihvatljiv način (dogovorom)
 • sposobno je za odlaganje zadovoljstva kako bi postigao cilj ( rešio zadatak do kraja)
 • dete je sposobno da kontroliše svoje emocije
 • motivisano je da učestvuje u društvenim igrama (igra memorije, ne ljuti se čoveče…)
 • tokom igara poštuju se pravila
 • ima razvijen osećaj sigurnosti i samostalnosti

Deca sve ove stvari nauče kroz razne aktivnosti kako u vrtiću tako i kod kuće.

Ukoliko pak niste sigurni šta sve vaše dete može i zna predlažem da imate kod kuće jednu radnu svesku (radni list) koji će dete raditi sa vama.

Radni list nikako ne treba raditi na silu već neka sve bude kroz igru i priču.

Moja preporuka za radni list je PREDŠKOLAC izdavača PČELICA knjige

error: Content is protected !!